Smalspåriga personvagnar: Vetlandabanorna (HvSJ & HvMJ) (Järnväg allmänt)

av Johan O @, måndag, juni 03, 2019, 21:57 (266 dagar sedan) @ Johan O

Postvagnar
I Stig Lundins artikelserie om Vetlandabanorna publicerad i Järnvägsnytt år 1975-76 framgår att de båda första resgodsvagnarna F 16 och 17 planeras som littera DF, men att postverket inte gillar tanken. Istället inreds AC 3 till kombinerad person- och postvagn littera ACD.

Redan år 1887 flyttas postinredningen i vagn 3 till vagn 2 som därmed får littera CD. På detta sätt får man en större postavdelning på bekostnad av några förstaklassplatser. Varför det sker redan efter två års drift är däremot oklart, möjligen tycker man att postkupén i vagn 3 är allt för liten. Är det någon som har forskat i postarkiven om detta?

I samband med att HvMJ invigs år 1906 bygger man om C 5 till CD för posttrafiken på banan. Den får troligen då även sitt lanternintak. Vagnen slopas redan år 1910 efter olyckan utanför Järnforsen och postinredningen flyttas över till andraklasskupén i HvMJ BC 510 som därmed blir litt CD.

Därefter har man bara dessa båda ålderdomliga postvagnar ända fram till år 1937, CD 2 är till och med i trafik in på 1940-talet.

Även CFo 501 hinner vara postvagn, i VJs rapportering till postverket år 1939 skriver man att:

”Sistnämnda vagn är provisoriskt inredd år 1937 för en kostnad av 323 kronor i avvaktan på järnvägens motorisering. … Vagn nr 510 befann sig år 1936 i så dåligt skick, att den knappast kunde användas. Den står för närvarande i reserv, och är näppeligen värd att påkostas något.”

År 1944 har de nya rälsbussarna kommit i trafik, och vid det årets rapport till postverket är det bara vagn 501 som fortfarande används. Här framgår att vagnen:

”Provisoriskt inretts för post sedan ett par år tillbaka, varvid postinredet i Nr. 510 överflyttades till Nr. 501. Nr 2 och 510, som äro reserv, befinnes i ganska dåligt skick för sitt ändamål, och böra helst nedskrotas. …. Har det tillfälligt uppstått något fel å Y 11 eller 501 ha vi, istället för att sätta in Nr. 2 eller 510, låtit posten disponera 2;a klassavdelningen i en BCo.”

I rapporten år 1945 tvingas man konstatera att CD 510 skrotats föregående år, men att man glömt meddela postverket detta...

[image]
Eftersom CDFo 501 har postinredning vet vi att bilden är tagen efter år 1937. Vagnarna är från vänster C 4, C 3 och C 1, därefter CDFo 501 och längst till höger troligen BCo 6. Notera de olika fönsterindelningarna på HvSJ-vagnarna samt att alla vagnarna fortsatt är märkta med de gamla bansignaturerna trots sammanslagningen år 1917.

[image]
Ibland hjälper det inte att man har gott om information om vagnarnas skick. Vi har ingenstans, vare sig i banans eget arkivmaterial eller i postverkets arkiv hittat någon som helst information om att C 4 skulle ha varit postvagn, men trots det visar ju bilden otvetydigt detta.

Bilden kommer från postmuseet och är märkt med texten ”reservpostvagn å linjen Vetlanda-Sävsjö” och uppges vara tagen år 1928. Enligt axelboken har man vid denna tid två postvagnar, CD 2 och CD 510. I och med att vagnen på bilden inte har några brevinkast kan vi anta att det är frågan om en reservpostvagn, troligen provisoriskt inredd (antingen för ett kortare behov av förstärkning, eller för att täcka upp när en ordinarie vagn tillfälligt varit ur trafik). Vi återkommer till detta förhållande på andra banor senare.

Sommarvagnar
Precis som på flera andra banor saknas skriftlig dokumentation helt om att banan över huvud taget haft sommarvagnar, men det finns några få bilder som bevisar motsatsen.

[image]
Det tåg som Målilla baptistförsamling får äntra på sin utflykt år 1908 är imponerande. Här ses minst fem sommarvagnar. Den tredje finkan är rimligen en av resgodsvagnarna men det är svårt att avgöra vilken av dem.

[image]
En sommarvagn i Vetlanda tillsammans med en av C-vagnarna 4 eller 5. Tyvärr finns det inte mycket att gå på för att fastställa året. Det är efter att bangården fått fyra spår, men tidigare än år 1914 då normalspåret byggs.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum