Smalspåriga personvagnar: Vetlandabanorna (HvSJ & HvMJ) (Järnväg allmänt)

av Johan O @, måndag, juni 03, 2019, 21:57 (473 dagar sedan) @ Johan O
Redigerad av Johan O, måndag, juni 03, 2019, 22:23

Bevarade vagnar
Ingen av HvSJs personvagnar finns kvar sedan korgen från vagn 1 rivits runt år 2000.

Fd HvMJ 500 används av SJ på Smålandsnätet i sin nya skepnad. Den går i trafik i det sista lokdragna tågparet på fd VÅHJ fram till år 1965, och hamnar som avställd tillsammans med övriga kvarvarande personvagnar till slut på Roslagsbanan. Det finns dock inget behov av vagnen och att anpassa den till SRJ-standard med nya koppel, värme och belysning är dessutom för dyrt. Den säljs därför i början av 1970-talet tillsammans med två fd ÖJ-vagnar till Skara-Lundsbrunns Järnväg, där den sedan dess används i trafiken.

Liksom övriga omkorgade vagnar finns dock inte så mycket av den forna VJ 500 kvar längre, det är bara ramverket då både korgen och boggierna är från ombyggnaden år 1947.

Efter slopning ställs F 90 någon gång under 60-talet upp i museitåget i Nässjö Hembygdspark. När detta avvecklas år 1995 övertas den av Anten- Gräfsnäs Järnväg där den sedan dess används i trafiken.

[image]
Fd HvSJ F 90 som SJ Fp 91 i Nässjö hembygdspark år 1977. Den hitre änden hade fram till ombyggnaden hos KVAB öppen plattform. Foto: Stefan Olsson

En parentes är att en systervagn till HvMJ BC 510 finns bevarad i Nora, där BDJ BCD 5 finns utställd i godsmagasinet.

Fordonslista
[image]

Källor till uppgifterna härstammar till stor del från Riksarkivet och Landsarkivet i Vadstena. De äldre uppgifterna är främst hämtade från Väg & Vattenbyggnadsstyrelsens årliga rapporter från de enskilda järnvägarna. Uppgifterna om postvagnarna är huvudsakligen från östra postdistriktets arkiv i Vadstena. Vagnsindividerna är identifierade genom jämförande studier av bilder, ritningar, måttuppgifter m.m.

En liten förklaring till tabellen:
De gula fälten markerar att vi är osäkra på uppgifternas riktighet. Det kan röra sig om otydlig handstil i gamla dokument eller flera uppgifter som motsäger varandra.

Kolumnen med SJ-id är något förenklad, endast första SJ-littera är angivet. Det kommer en mer komplett lista över SJ-vagnarnas öden senare, inklusive ombyggnader under SJ-tiden m.m.

Är det någon som har kompletteringar till inlägget?

Nu återstår det bara för oss att knyta ihop smalspåren i Småland med de i Östergötland genom att ge oss i kast med NVHJ. Vi börjar med den tidiga historien och tittar nästa gång på föregångarna NBJ, WÅB och HWJ.

/Johan & Stefan
Bilder från Samlingsportalen, Digitalt museum, Bygdeband, Postmuseet och egen samling.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum