Ställverk på Malmö F? -- intressant! (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, fredag, juni 07, 2019, 16:04 (227 dagar sedan) @ S-O Johansson

Om det ändå var fråga om växling [mellan Malmö F och (övriga) Malmö C], användes ändå semaforer enligt undantag från säo? Vad stod det i tidtabellsboken del A?


Enligt III distriktet tidtabellsbok del A 1959 gällde följande: - - -

Mycket intressant. Enligt trafikreglerna (Säo) användes inte huvudsignaler mellan 1923 och 1994 för att på något sätt reglera växling, men det fanns säkert ett antal lokala undantag/tillägg, och här ser vi alltså ett som levde åtminstone en bit in på 1960-talet.

”Växlingssätten får passera semaforerna A och B endast då körsignal visas med dessa eller efter muntligt besked från växlingsledaren till lokföraren, att signalerna är ur bruk.” En något märklig reglering, kan tyckas. Hur ofta gav växlingsledaren besked om att signalerna var ur bruk? funderar jag.
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum