Bidrag till arbetslivsmuséer m fl fördelade (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Daniel Niklasson @, fredag, juni 14, 2019, 22:40 (351 dagar sedan) @ Anders Ljung

För just ULJ känns det som vi fått mycket de sista två åren och just nu har brist på ideell arbetskraft. Perrongen i Faringe blev klar för några veckor sen och lyftplattan/vagnverkstaden rullar på.

Det går i vågor, vi måste hinna förbruka bidragen också.

Det är en viktig aspekt att man måste klara av att drifta projekten också. Nästa gång nån naiv människa nämner något om ”Ni kanske skulle kunna få något EU-bidrag...” delar jag nog ut en rak höger. Man får inga stekta sparvar längre, att söka, genomföra och redovisa projekt kräver mycket stora insatser och kunskap av den sökande. Kraven är dessutom betydligt högre och det gäller att fånga vad som efterfrågas. Det är inte helt enkelt att beskriva hur en fasadrenovering eller en ånglokspanna bidrar till regional utveckling, ökad integration eller delaktighet ur ett genusperspektiv....

TJF och FAS har under de senaste åren jobbat med att öka den externa finansieringen och oavsett finansiär är det tydligt att finansiering av löpande drift inte är bidragsberättigad. Ofta krävs minst två offerter och intyg på rimlighet av kostnader. I vår verksamhet är det ofta svårt att få någon att lämna offert på besvärliga objekt...dessutom är det påfrestande att ideligen begära in offerter till olika projekt från leverantörer eftersom det även kostar för leverantörerna att räkna...

I EU-ansökningarna är det besvärliga kontroller och granskningar och kostnadsbevisningar, ofta kräver det kompletteringar samt intyg från externa granskare. Redovisningen ska vi inte tala om... dessutom ska man ligga ute med bidragsbeloppet under kanske ett par år...,

Men det är värt det, TJF/FAS har de senaste åren lyckats få bidrag till bland annat följande:

2019: RAÄ 70 tkr upprustning sidospår, 130 tkr axlar Z4p 261
2019: EU/länsstyrelsen 550 tkr vägskydd Pråmgölen
2019: Sparbanksstiftelsen Tjustbygden 1,6 mkr vagnhall Västervik
2018: Länsstyrelsen 40 tkr sliperstransporter
2018: EU/länsstyrelsen 470 tkr fasadrenovering Verkebäck
2018: Fond, åtgärder Verkebäck 100 tkr
2018: Fond, fönsterrenovering lokstall 50 tkr
2018: RAÄ Np 3050 (SÖJ 6) 150 tkr
2018: Länsstyrelsen Tillgänglighet Tuna, 40 tkr
2018: Fond Bro Verkebäck 80 tkr
2018: EU mfl Större projekt för bla vägskydd, brotenoveringar m.m. 1,8 mkr
2018: Länsstyrelsen Tillgänglighet Ankarsrum 100 tkr
2017: Länsstyrelsen Trädvård Verkebäck 80 tkr
2017: Fond, klimatåtgärder 70 tkr
2016: RAÄ bro Långsjön 480 tkr
2016: Digiitalt arkiv 80 tkr

Det var lite fritt ur minnet så jag kan säkert ha missat något eller skrivet fel belopp eller så.

Det går att få tillskott genom externa bidrag, men det gör sig inte självt och kräver mycket av organisationen. Listan ska inte ses som något skryt utan som ett exempel på hur man kan jobba.

/ D


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum