SJ högre trafikkurser (Järnvägspersonal)

av Gunnar Ekeving @, onsdag, juli 03, 2019, 19:40 (446 dagar sedan)
Redigerad av Gunnar Ekeving, onsdag, juli 03, 2019, 19:52

I senaste numret av tidskriften Tåg (nr 5 2019) finns en läsvärd artikel under rubriken "kusinernas bok". Det handlar om en bok som gavs ut av deltagarna i en av SJ trafikavdelning ordnad högre järnvägsutbildning 1919 - 1920.

Man kan hitta mer uppgifter om dessa kurser i "Statens järnvägar 1906 - 1931" del 1 sid 86 - 87:

Kursen benämndes högre trafikkurs, och redan 1911 - 1912 hade en sådan kurs genomförts. Sedan körde man ytterligare två omgångar; den sista var klar 1921. "Kusinerna" (en sorts "ordenssällskap" för kursdeltagarna) måste genomgå grundliga inträdesprov, något som inte hade förekommit till den första kursomgången. Enligt den på "Kusinernas bok" baserade artikeln i Tåg var det 19 av 23 sökande som klarade proven.

Enligt SJ-skriften fick "kusinerna" vara med om 265 föreläsningstimmar i järnvägsämnen såsom banlära, vagnlära, lokomotivlära och förrådsteknik. 90 exkursionsdagar ingick också. Enligt Tåg var man bland annat i Sassnitz, Sya och Svenstavik. Ett annat block i kursen var 375 timmar föreläsningar i allmänna ämnen såsom statistik, statskunskap och arbetsledning. Vidare ingick nio månaders tjänstgöring på olika platser inom SJ organisation.

Sammanlagt 70 deltagare utexaminerades från de fyra kurserna, och man får antaga att alla de 19 kusinerna klarade examen. Sedan blev det uppenbarligen inga fler kurser av detta slag, i varje fall inte under tiden fram till 1931. SJ drabbades ju under denna tid av minskad efterfrågan och måste minska sin organisation. Antagligen hade man efter de fyra kursomgångarna täckt behovet av internutbildning för högre befattningar. Trafikelevskurser genomfördes också, då med sikte på att utbilda stationsskrivare, likaså kurser för lägre tjänstemän inom trafikavdelningen. Under en stor del av 1920-talet var det stopp även för sådana utbildningar, men sedan kom stationsskrivarutbildningar i gång igen och pågick långt in på 1960-talet. Dessa kurser gav en gedigen kunskapsgrund, och den som klarat utbildningen kunde exempelvis så småningom bli chef för nationella järnvägsmuseer.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum