SJ högre trafikkurser (Järnvägspersonal)

av Kjell Aghult @, torsdag, juli 04, 2019, 07:35 (480 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

.. Antagligen hade man efter de fyra kursomgångarna täckt behovet av internutbildning för högre befattningar. Trafikelevskurser genomfördes också, då med sikte på att utbilda stationsskrivare, likaså kurser för lägre tjänstemän inom trafikavdelningen. Under en stor del av 1920-talet var det stopp även för sådana utbildningar, men sedan kom stationsskrivarutbildningar i gång igen och pågick långt in på 1960-talet. Dessa kurser gav en gedigen kunskapsgrund, och den som klarat utbildningen kunde exempelvis så småningom bli chef för nationella järnvägsmuseer.

1) SJ högre trafikkurser (´majorskurserna´) hölls in på 1950-talet. I t ex 1948 års järnvägsmatrikel står de i CV:t för vissa tjänstemän. De hade än brett upplägg.

2) Någon gång på 1950-talet stöptes de om till Trafikekonomisk kurs (TEK) med fokus på just ekonomi. Två eller flera fick göra tilldelade examensarbeten, t ex: "SJ företagsekonomiskt lämpligaste sätt att bedriva lokaltrafiken runt Örebro". Sådana arbeten låg ibland senare till grund för konkret trafikplanering. Ett jättearbete var uppgiften för 1971-72 års kurs med totalplanering av då tänkta Eslövs rangerbangård: Som ju aldrig byggdes, men var tänkt att överta all skånsk växling. Kursdeltagarna arbeta med sina tjänstegrenars planeringsbitar, t ex byggnation i banteknikens fyra grenar. "Trafikarna" skapa godstågsplanen och bangårdsrutinerna, "maskinarna" utforma godsvagnsverkstaden etc.

3) TEK var en intern SJ-utbildning med lärare från i huvudsak SJ centrala ekonomistab (Oftast själva högskoleutbildade). Den gav därför inga akademiska poäng. Med högskolans expansion gick man därför över till att köpa sådana utbildningar i flera steg. Hela SJ-koncernen (Moderföretaget, Svelast etc) kunde ibland bilda en liten "skolklass".

4) Sista stationsskrivarkursen hölls 1967-1969 med bl a LOK och jag själv som elever. Titeln hade 1965 ändrats till järnvägsassistent (jass), för att stämma med Post och Tele. Utbildningen hade flera motsvarigheter, som t ex just post- och teleassistent, kammarskrivare (Tullen), landskanslist (länsstyrelse) etc. SJ menade att den långa, sammanhållna utbildningen borde ersättas med flera kortare, t ex produktionsledarkurs.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum