Kurirtågen 51 0ch 52 (Historiskt material)

av Sune Nylén, Wednesday, July 10, 2019, 15:50 (1834 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Tågen 51 och 52 Köpenhamn - Göteborg - Kristiania benämndes på sin tid i gamla tdt
böcker som Kurirtåg - låter som hämtat ur deckare av Stein Riverton ( Sven Elvestad):-)


Hela tråden: