Kurirtågen 51 0ch 52 (Historiskt material)

av Torger, Friday, July 12, 2019, 16:22 (1536 dagar sedan) @ Sune Nylén

Av de äldre nummer av SvK som nu finns tillgängliga på Samlingsportalen framgår att benämningen "Kurirtåg" Helsingborg - Göteborg - Kristiania användes på Västkustbanan t o m december 1985, men då västkustbanorna förstatligades fr o m 1.1 1896 övergick man till "Snälltåg" enligt samma tidtabell. De tågen stannade endast i städerna och på någon större ort och gjorde skäl för namnet, vilket knappast SJ:s snälltåg Göteborg - Stockholm gjorde vid denna tid. I kurirtågen framfördes boggievagnar med troligen hög komfort åtminstone i 1 o 2 klass och vagnarna hade enligt uppgift elektrisk belysningen, vilket SJ ändrade till gasbelysning.
Christer Torgersson, Malmö


Hela tråden: