Har Järnvägen någon paradmarch (Historiskt material)

av A.Svenson @, torsdag, juli 18, 2019, 00:47 (829 dagar sedan) @ 53 Wadsten
Redigerad av A.Svenson, torsdag, juli 18, 2019, 00:57

S-O har bidragit med det som måste anses som det svenska järnvägsväsendets (inte bara SJs) officiella marsch. Senaste gången, tror jag, den spelades som sådan var nog vid 150-årsjubileet och BV HK och Mellersta banregionens firande i Furuvik efter en heldag på Gävlemuseet. Efter sitt högtidstal gav dåvarande GD Per-Olof Granbom, salig i åminnelse, order till musikkåren; ”Herr kapellmästare, spela Svenska Järnvägsmän”. Trumslagarna slog givaktslag, orkestern spelade med kläm och teminstingens Pelle och jag stod i enskild ställning under avhörandet som traditionen bjuder.

Paradmarsch är den dock inte utan det är något som spelas i Försvarsmakten knutet till vissa ceremonier. Officiella marscher är dock något som funnits hos andra uniformerade kårer. Förutom oss har även polisen och brandväsendet egna marscher. Kanske även Posten, osäker där. Kanske någon annan vet?

Andra marscher med järnvägsanknytning är ”Klart för avgång” som jag tror att ÖSLJs jernbanekapell brukade spela samt inte minst ”Järnvägarnas Driftvärns marsch” även om den har militär traditionsanknytning också.

Övriga musikförslag är säkert bra, inte minst H C Lundbyes Jernbanegalopp, men marscher är det inte. Är förslagsställarna både takt- och tondöva? :-P :-D

Samtliga järnvägsmarscher ovan samt Jernbanegaloppen och en del annat finns på en CD-skiva som spelades in med Järnvägens Musikkår Stockholm i samband med JvgDv 50-årsjubileum 1996. Jag besitter ett antal exemplar och sänder gärna ett exemplar till den som i gengäld kan påvisa någon nivå av monetärt bidrag till JVM eller seriös museibana.

Anders S
Stf dvch emeritus och traditionsofficer

[


Hela tråden:

 

powered by my little forum