Har Järnvägen någon paradmarsch? (Historiskt material)

av Arne, Kungsholmen 王の島, fredag, juli 19, 2019, 00:29 (864 dagar sedan) @ A.Svenson

S-O har bidragit med det som måste anses som det svenska järnvägsväsendets (inte bara SJs) officiella marsch. Senaste gången, tror jag, den spelades som sådan var nog vid 150-årsjubileet och BV HK och Mellersta banregionens firande i Furuvik efter en heldag på Gävlemuseet. Efter sitt högtidstal gav dåvarande GD Per-Olof Granbom, salig i åminnelse, order till musikkåren; ”Herr kapellmästare, spela Svenska Järnvägsmän”. Trumslagarna slog givaktslag, orkestern spelade med kläm och teminstingens Pelle och jag stod i enskild ställning under avhörandet som traditionen bjuder.

Paradmarsch är den dock inte utan det är något som spelas i Försvarsmakten knutet till vissa ceremonier. Officiella marscher är dock något som funnits hos andra uniformerade kårer. Förutom oss har även polisen och brandväsendet egna marscher. Kanske även Posten, osäker där. Kanske någon annan vet?

Andra marscher med järnvägsanknytning är ”Klart för avgång” som jag tror att ÖSLJs jernbanekapell brukade spela samt inte minst ”Järnvägarnas Driftvärns marsch” även om den har militär traditionsanknytning också.

Övriga musikförslag är säkert bra, inte minst H C Lundbyes Jernbanegalopp, men marscher är det inte. Är förslagsställarna både takt- och tondöva? :-P :-D

Samtliga järnvägsmarscher ovan samt Jernbanegaloppen och en del annat finns på en CD-skiva som spelades in med Järnvägens Musikkår Stockholm i samband med JvgDv 50-årsjubileum 1996. Jag besitter ett antal exemplar och sänder gärna ett exemplar till den som i gengäld kan påvisa någon nivå av monetärt bidrag till JVM eller seriös museibana.

Anders S
Stf dvch emeritus och traditionsofficer

[

Utan att ta en definitiv ställning till huruvida det finns någon speciell officiell paradmarsch tillägnad den svenska järnvägen tycker jag att följande utdrag från Nordisk Familjeboks, Uggleupplagans, artikel om slagordet 'marsch' kan vara roande att läsa! Håll till godo, enjoy! :-)

2. Mus., tonstycke, som rör sig i skarp rytm och
vanligen fyrtakt samt har till ändamål att eggande
och stämningsväckande reglera gången hos en större
människomassa.
Sannolikt nyttjades marschartad musik
redan hos antiken vid festtåg eller krig. Den nyare
militärmarschen plägar dateras från Trettioåriga
kriget; dock begagnades redan i början af 1500-talet
trummor, pukor, trumpeter och schweizerpipor vid en furstes intåg
i stad eller uttågande i fält. Sannolikt har
marschen framgått ur soldatsånger, som blifvit
förstärkta med instrument. Som konstmusik hade
marschen i början (Lullys operor, Couperins
klaverstycken) samma form som de äldre danserna
(i två repriser om 8- 16 takter). Nu är den
vanligen mera utförd och har en trio af melodiös
karaktär. Militärmarscher äro antingen paradmarscher,
språngmarscher eller stormmarscher. I öfrigt skiljer
man mellan festmarscher, hyllningsmarscher,
kröningsmarscher, sorgmarscher o. s. v.
(mina fetmarkeringar)

NF, Uggleupplagan, är en stor källa till kunskap inte minst om järnvägen och tågfordon samtidigt som det är i högsta grad underhållande att läsa denna klassiska encyklopedis mycket roande definitioner av diverse ting och företeelser. En sådan klassisk favorit är den om slagordet 'kyss' vilken inleds sålunda:

"Kyss, ett slags sugande muskelrörelse med läpparna, använd som uttryck för en
känsla på så sätt, att läpparna tryckas emot ett lefvande väsen eller ett ting./.../
"

Läs gärna hela kyssartikeln på Projekt Runebergs sajt på nätet om Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 15. Kromat - Ledvätska /. Länk: http://runeberg.org/nfbo/0285.html

--
/Arne
en Kungsholmsbos syn på den historiska järnvägen
__________________________
「猿も木から落ちる」
(saru mo ki kara ochiru)
"Even monkeys fall from trees"


Hela tråden:

 

powered by my little forum