Driftplats? (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, tisdag, augusti 06, 2019, 16:16 (626 dagar sedan) @ Bobo L

Likaså i Säo 1959 (SJF 010). 1§ Begreppsförklaringar, 11 pkt, lyder sålunda:

"11. Driftplats (dpl) = gemensam benämning på station, lastplats och hållplats."

Denna "paraplyterm" ändrades som sagts 1973 till trafikplats (tpl). Enligt uppgift på initiativ av gd Peterson personligen, en av de få ändringar han hade till nyutgåvan.

Ersättaren "trafikplats" hade förut använts bara i trafikal betydelse. Före 1964 (trafikområdesdriftens start) markerade den en "station light", d v s med full trafikexpediering. Man med för låga trafiktal att motivera stationsmästarlön åt föreståndaren.
Denne var i stället kontorist eller trafikbiträde, i gamla tider också stationskarl. Infrastrukturellt var en sådan plats station, i bemärkelsen tågmötesplats. En rad platser i skogstrakter, med tågklarering som "huvudnäring" framlevde på detta sätt, t ex på sträckan Krylbo-Frövi. Detta var alltså före fjb.

1964-1973 innebar driftplats trafikalt det gamla håll- och lastplats. Infrastrukturellt var då sådan plats lastplats (lp), även om den också hade persontrafik. Den hade växlar i linjespåret som på endera sättet måste säkras.

Man tog sedan bort den trafikala klassningen i "Svensk Järnvägs- och stationsförteckning" (Str 41 > SJF 611). Platsernas trafikuppgifter fick utläsas i tabell.

Dagens "driftplats" förkortas "dp" i st f "dpl", detta för att markera skillnaden.

Gd Peterson ändrade också den gamla termen "fjärrstyrd station" till "fjärrmanövrerad station", som tydligen lät bättre. Förkortningen "fjst" fick dock behållas.

I de nya trafikföreskrifterna 2009 ville man reservera "station" för den kommersiella verksamheten, inte minst från SJ sida. Ett nytt uttryck för infrastrukturrollen måste därför letas fram.


Hela tråden:

 

powered by my little forum