Skicka gods på järnväg (Järnväg allmänt)

av Micke Carlsson @, fredag, augusti 09, 2019, 12:47 (368 dagar sedan) @ L.Strömberg

Järnvägen gav ju upp på styckegods och paket eftersom kunderna försvann och det kostade mer än det gav för besväret. Järnvägen, SJ, har ju haft på sig att vara lönsam sedan 1963 och detta var helt enkelt inte lönsamt.

Från transportledare i åkeribranschen hör jag sägas att det som lönar sig idag är just styckegodset.

Att sätta upp en rikstäckande fraktkedja på spåren idag vore omöjligt, men om åkerierna skulle se att de kunde dra nytta av att låta mer frakter gå med tåg så kunde läget ändras, om viljan finns. Järnvägen måste då kunna garantera att tåget kommer i tid och att godset är helt. Det var inte järnvägens paradgrenar precis, på den tiden järnvägen fortfarande hade styckegods.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum