Skicka gods på järnväg (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, fredag, augusti 09, 2019, 14:14 (407 dagar sedan) @ Micke Carlsson

..... Järnvägen måste då kunna garantera att tåget kommer i tid och att godset är helt. Det var inte järnvägens paradgrenar precis, på den tiden järnvägen fortfarande hade styckegods.

Försenat och skadat gods förekommer tyvärr i alla transportslag. Men på bil och flyg brukar de sopas under mattan.

Min julbok från USA i fjol tog drygt ett kvartal på sig hit. Bokagenten skyllde hela tiden på speditören och någon mystisk "konsolideringspunkt på Östkusten". Till sist ordnade han ersättningleverans åt mig och si - då hittade man boken i USA! I något smart kvalitetssäkringssystem?

Vid en annan sändning, från Italien, var speditören ärlig: "Den ligger väl bortglömd på någon
bilterminal i Frankrike". Även här fick jag ersättningsleverans.

Som trafikelev på Örebro styckegodsterminal hörde jag ibland snacket från "ASG-sidan":
"Det här har dom slagit sönder på Stockholmsbilen, Göteborgsbilen etc!".

En kollega arbetade en tid på styckegodsterminalen Stockholm N. Var stolt att man fått ta över Äggcentralens frakter: "Det var för mycket godsskador på bilarna".


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum