Driftplats som trafikregelterm -- sammanfattning (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, söndag, augusti 11, 2019, 14:44 (618 dagar sedan) @ Bobo L

Visst är "driftplats" ett återanvänt begrepp från historiens djup? Var det SJ Säo 1973 som lät "station" ersättas av "driftplats"? Eller kom det senare?

Det mesta har ju redan framgått i tråden, men jag gör ändå en sammanfattning av vad driftplats har haft för betydelse i trafikreglerna (Säo, Sär, säo, JTF, TTJ), alltså det som Kjell A och Järnvägsdata kallar ”infrastrukturterm”.

’Driftplats’ har haft följande förklaringar i trafikreglerna vid SJ:
1924–1934: "gemensam beteckning för station, blockpost, lastplats, hållplats och signalplats".
1934–1959: "gemensam beteckning för station, blockpost (även automatisk), lastplats, hållplats och signalplats".
1948–1959, i trafikreglerna (Sär) för SJ:s smalspåriga bandelar: "gemensam beteckning för station, tågplats, lastplats, hållplats och signalplats".
1959–1973: "gemensam benämning på station, lastplats och hållplats".
1973–2009: [’driftplats’ användes inte i trafikreglerna]
2009– : "ett från linjen avgränsat område av banan som kan övervakas av tågklarerare mer detaljerat än vad som krävs för linjen".

Från 1924 till 1973 var ’driftplats’ alltså en samlingsterm för olika typer av platser, men 1973 övergick den betydelsen i säo till ’trafikplats’.

Sedan 2009 används i JTF/TTJ ’driftplats’ i en annan betydelse, den som tidigare var ’station’ (medan 'trafikplats' fortsätter att vara samlingstermen). Bakgrunden till ändringen till 'driftplats' var att man sökte en term som skilde sig från det som allmänheten vanligen kallar station, alltså en plats där tåg stannar för på- och avstigning. 'Driftplats' ansågs vara användningsbart efter att ha varit i "karantän" i 36 år.


Hela tråden:

 

powered by my little forum