NBJ stutar m m (Fordon: lok)

av Kjell Aghult @, torsdag, augusti 15, 2019, 15:23 (235 dagar sedan)

Lokomotorepoken var en övergångsfas, i väntan på lämpliga större diesellok.

NBJ tc 1956-1978, Klas Hermansson, säger bl a följande på sid 57 i "NBJ 125 år":

"...se små dieselloken hade alldeles för dåliga prestanda för att gå i tågtjänst med tunga godståg. I motluten sjönk tåghastigheten till ofta långt under 20 km/h. Medelhastigheten var därför låg, vilket medförde att banan, fordonen och personalen utnyttjades dåligt. För att kunna öka tågens medelhastighet och i viss mån kunna öka tågstorleken, började NBJ se sig om
efter stora diesellok för tågtjänsten".

Mest krävande i malmtågens lastriktning tycks sträckan Vikersvik-Kortfors ha varit. En "dubbelstut" tog här 500 ton och en T21 630. Kopplade "dubbelstutar" (fyra fordon, två förare) tog 925 ton. Foton på sådana tåg är sällsynta.

NBJ lok 22 ligger i MaK tillverkarlista intill SJ T21 nr 93. Samordnad order? NBJ lokomotorer 7-8 ligger likaså "kant i kant" med SJ liknande nr 274-276. Dessa insattes i bl a lokalgodstågen Sala-Gävle, för att ersätta E/E2. I detta byte medverkade driftsingenjör Runo Renntun i Västerås. Sedermera SJ trafikdistriktschef i Örebro, tillika NBJ siste tc!


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum