Stål eller aluminium? Hållfasthet vid olyckor. Åsta i Norge (Järnväg allmänt)

av Leif B @, lördag, september 07, 2019, 20:20 (73 dagar sedan) @ BD

Nja, det här med att gå i upplösning är kanske ett väl fantasifullt uttryckssätt. Vad som händer är att aluminium faktiskt brinner under intensiv värmeutveckling om bara initialtemperaturen är tillräckligt hög. Värmen smälter närliggande aluminium som i sin tur antänds.
Kent


Olyckan i Åsta i Norge, där bl a en svenska omkom, visade tydligt hur osäkra vagnar byggda i lättmetall är.

Länk

Nja, i rapporten du länkar till står uttryckligen att kommissionen inte känner till något entydigt svar huruvida stål eller aluminium är "bäst" ur kollisionssynpunkt (sid 144). Rapporten beskriver en del om hur stål- och aluminiumvagnar beter sig vid en kollision. Motorvagnståget var av aluminium men loket av stål. Läs främst avsnitt 3.6 och 5.3!

I avsnittet om branden så nämns inte heller aluminium som brännbart material eller som orsak till branden. Branden anses istället ha starta i diesel som sprutade ur de krossade bränsletankarna. Branden började i bråten av lok och motorvagnen men spred sig sedan norrut till stålvagnarna men inte söderut till aluminiumvagnen/manövervagnen. Den avgörande anledningen till det verkar varit vindriktningen.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum