Lokledarjournaler (?) (Fordon: lok)

av Ulf Diehl @, måndag, september 09, 2019, 09:50 (210 dagar sedan)

I forna dar satt väl lokledaren på varje lokstation (SJ såväl som enskilda banor) med en stor svart tavla på väggen där det varje dag noterades status för varje lok, vilket/vilka tåg det var insatt i samt lokförarens namn.
Vad hände sedan ? Jag har svårt att tänka mig att det påföljande dag bara suddades ut och fylldes med ny text utan jag tror att varje dag dokumenterades det skrivna på ett papper som så småningom letade sig upp till trafikledning/distriktsledning. Vad hände sedan ? Staplades i en kartong/bands in i en bok/kastades ?
Vad jag förstår så digitaliserade SJ sin verksamhet på 1980-talet och den mesta lokanvändning skedde i lokturer där varje tur omfattade vissa tåg och/eller viss växling. Se t.ex sammanfattningar i SLM/1982. Men i turlistorna anges ju bara loktyp, inte vilket lok. Finns det kvar i SJs databas eller är det bortstädat?
Om det skrevs ner - vad heter dokumentet ? Finns något kvar idag - Järnvägsmuseet har sagt att de inte har något.
Ulf Diehl


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum