Gick det någonsin ett godståg på GSJ? (Järnväg allmänt)

av Torger @, måndag, september 09, 2019, 16:59 (309 dagar sedan) @ morrgan

I de båda böcker som har getts ut om Säröbanan nämns vad jag kan se inget om pannbyte för lok 1 och 2. Hade de loken kvar sina originalpannor hela tiden de var i trafik? Inte heller nämns något om pannrevisioner utöver att de utfördes av någon utomstående verkstad, vilken? Eftersom banan saknade förbindelse med övriga järnvägsnätet måste transport av pannorna ha varit komplicerad de första åren innan lämpliga lastbilar fanns tillgängliga, hur sköttes det?
Christer Torgersson, Malmö


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum