Gick det någonsin ett godståg på GSJ? (Järnväg allmänt)

av Harald ⌂ @, Göteborg, måndag, september 09, 2019, 17:58 (692 dagar sedan) @ Torger

I de båda böcker som har getts ut om Säröbanan nämns vad jag kan se inget om pannbyte för lok 1 och 2. Hade de loken kvar sina originalpannor hela tiden de var i trafik? Inte heller nämns något om pannrevisioner utöver att de utfördes av någon utomstående verkstad, vilken? Eftersom banan saknade förbindelse med övriga järnvägsnätet måste transport av pannorna ha varit komplicerad de första åren innan lämpliga lastbilar fanns tillgängliga, hur sköttes det?
Christer Torgersson, Malmö

Göteborgs Spårvägar hade godstrafik. Journalerna finns hos Stadsarkivet och jag har gått igenom dem. Det finns en del transporter av järnvägsvagnar både till och från Säröbanan. Den 3 maj 1911 har man transporterat ett lok från Järntorget till Säröbanan. Några transporter av ångpannor till/från Säröbanan har jag dock inte funnit. Man kan kanske har använt sjötransport.


Hela tråden:

 

powered by my little forum