Stål eller aluminium? (Järnväg allmänt)

av Stefan Isaksson @, Uppsala, torsdag, september 12, 2019, 23:40 (268 dagar sedan) @ Rolf Segelström

Huruvida stål eller aluminium fungerar vid en kollision är en dimensioneringsfråga.
Det går att få en aluminiumkonstruktion att vara lika kollisonssäker som en stålkonstruktion. Jag vill minnas att det krävs tre gånger så mycket aluminium jämfört med stål, vilket gör de båda konstruktionerna påfallande likvärdiga ur viktsynpunkt.

Det som är nytt för mig, är att aluminium skulle vara sämre när det gäller att skära upp två kolliderade vagnar mot varandra. Om det vet jag ingenting, men det låter onekligen oroväckande, och - om korrekt - ett gott skäl för att föredra stål.

SI


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum