Spårvägs- och RB-korsningen vid Lill-Jans Plan (Signaler/säkerhet)

av Anders_W @, fredag, september 13, 2019, 13:50 (306 dagar sedan)

Hej!

Där Djursholmsbanans spår mot Engelbrektsplan korsade spårvägens spår längs Valhallavägen fanns en enkel signalanläggning med punktsignaler för spårvägen och dvärgsignaler för järnvägen.

Enligt en instruktionsritning på ekeving.se saknade dvärgsignalerna den övre vänstra lyktan, så de kunde inte visa "snett vänster".

Att dvärgsignalerna stod i "stopp" innan tbfh aktiverade anläggningen för tågpassage torde vara ställt utom varje rimligt tvivel, men vad visade de när Djursholmsbanans vagnar fick passera? "Lodrätt" eller "snett höger"?
Och vad visade punktsignalerna för spårvagnarna?


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum