Spårvägs- och RB-korsningen vid Lill-Jans Plan (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, fredag, september 13, 2019, 16:54 (297 dagar sedan) @ Anders_W

Hej!

Där Djursholmsbanans spår mot Engelbrektsplan korsade spårvägens spår längs Valhallavägen fanns en enkel signalanläggning med punktsignaler för spårvägen och dvärgsignaler för järnvägen.

Enligt en instruktionsritning på ekeving.se saknade dvärgsignalerna den övre vänstra lyktan, så de kunde inte visa "snett vänster".

Att dvärgsignalerna stod i "stopp" innan tbfh aktiverade anläggningen för tågpassage torde vara ställt utom varje rimligt tvivel, men vad visade de när Djursholmsbanans vagnar fick passera? "Lodrätt" eller "snett höger"?
Och vad visade punktsignalerna för spårvagnarna?

Är det figurerna på Ekevings sida https://www.ekeving.se/b/rb/djb/engelbrektsg.html du menar?

Av den övre figuren, den från SRJ:s tidtabellsbok del A, framgår att de dvärgsignaler som gällde för Djursholmståget vid gatukorsningar och vid korsningen med spårvägen i Valhallavägen kunde visa bara "kör varsamt" ('snett vänster') och "stopp" ('vågrätt').

Dvärgsignalerna Dv1-Dv8 och Dv10 fungerade här som "i-stället-för-vägkorsningssignaler" (V-signaler fanns vid denna tid inte på SRJ), och reglerade inte alls själva framförandet av Djursholmstågen i gatan.

Den nedre figuren, från SS Signalinstruktion, antyder att dvärgsignalerna mot Djursholmståget vid spårvägskorsningen visade "ogiltighet" ('snett höger') och "stopp" ('vågrätt'), men det håller jag för troligt är felritat; jag litar mer på SRJ:s dokument när det gäller de signalinrättningar som gällde för "SRJ:s spårväg".

Var det tbfh på Djursholmståget som aktiverade signalerna mot vägtrafiken? Möjligen före avgång från spår 7 vid Stockholm Ö, för korsningen med Drottning Kristinas väg, men knappast för de andra korsningarna -- en ingångsättning av alla anläggningarna redan vid avgång från Stockholm Ö resp. från Engelbrektsplan skulle inte vara praktiskt möjlig; avstängningstiderna skulle ha blivit alldeles för långa. Jag är säker på att signalerna mot vägtrafiken och spårvägen aktiverades automatiskt, men jag är osäker på hur det gick till. Spårledningar torde inte ha fungerat i gatumiljö; förmodligen använde man sig av luftledningskontakter.

Punktsignalerna för "SS spårväg" har ju Harald redan kommenterat. Men, som framgår av SS Signalinstruktion, var det här bara "klart för varsam körning" ('fyra sken i kvadrat') och "stopp" ('två sken vågrätt') som gällde.

/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum