"NBJ-staben" 1965 (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, lördag, september 14, 2019, 11:46 (257 dagar sedan)

A) Trafikchef Klas Hermansson: Även koncernchef, VD i moderbolag. Civilingenjör, förut SJ bansektionschef i Norrland. Pension vid förstatligandet.

B) Ban- och maskiningenjör Yngve Blomstrand: Förut Kalmar Verkstad, Ångpanneföreningen, TÖJ och
SJ maskinavdelning. Pension 1968, tjänsten indrogs.

B1) Ingenjör Olov Linder: Från privata anläggningssektorn. "Självständig" biö vid Blomstrands
pension. Själv pensionerad 1978, jobbet lades till Bergströms (B3) under NBJ långa tid som statligt bolag: Denna främst p g a personalavvecklingen.

B2) Ingenjör Gustav-Adolf Karlsson: Från SJ maskinavdelning och ASJ-Arlöv. "Självständig" miö
vid B:s pension, liknande Linder. Övergick till SJ ("CV" i Örebro, dieselavdelningen).

B3) Ingenjör Rune Bergström: Ursprungligen signal- och teleingenjör (Med även radionätet). Från privata elsektorn. Från 1978 med även NBJ banteknik och titel baningenjör. Övergick till SJ,
Örebro banregion.

C) Trafikinspektör Klas Samuelsson: Son till stins Hjalmar S. i Kortfors (Grenstation till självständiga SEJ). Pension 1967: Andreman Nordenmalm (C1) ryckte upp och trafiksektionens "tredjetjänst" indrogs. Fru Aina S. drev egen rörelse (modist) i Nora.

C1) Byråassistent Ragnar Nordenmalm: Välkänd p g a sitt engagemang för museibanan. Efterträdde
alltså Samuelsson. Son till stins Julius Andersson i Nora och t o m född i Nora äldsta stationshus (Då stinsbostad). Realstudent i Örebro 1937, "lumpat" som spaningssoldat vid I 3 där, så gått handelsskola. Elev på Bofors stn från 1939, men efter några år tagits till "byrån".

R. var mångsidig: Kunnig botaniker och kyrkoengagerad. Fru Signe (kantor) något av lokal kulturpersonlighet: Båda barnen valde också musiken.

D) Ekonomidirektör Karl-Henrik Karlström. Civilekonom, från moderkoncernen Broströms. Dog oväntat under NBJ avveckling, vilket givetvis försvårade saken.

D1) Kassör Ann Jansson, från privatsektorn. Gick till SJ, Örebro marknadsregion.

E) Busstrafikchef Harry Hansson och hamnchef Björn Johannsen saknas närmare uppgifter om.
Totalt finns några fler namn, men jag tagit de mest bekanta.

Tc (A) och ti (C) hade samma förnamn. Så (A) brukade kallas "tc" och (C) "Klas".


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum