Körning utan verksam ATC (Järnväg allmänt)

av Bobo L @, måndag, september 16, 2019, 12:09 (206 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Vad säger de lagkloka om saken? - - -


Det står inget i svensk lagstiftning om tågskyddssystem på järnväg. Frågan om tågskyddssystem är i Sverige helt upp till säkerhetsstyrningssystemen hos infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag, och den regleras genom interna bestämmelser.

Nja, regelverket vid de svenska järnvägarna är nog inte helt friflygande. Reglerna fastställs av Transportstyrelsen vilken har statusen av myndighet, därtill utsedd av regeringen. Till yttermera även genom krav i EU:S regelverk om att medlemsstaterna ska hålla sig med en särskild myndighet för detta ändamål. Alltså såväl en nationell ambition som ett EU-krav.

Transportstyrelsens fastställanden är sålunda myndighetsbeslut, fattade med stöd i lagen. Utan lagstöd vore dessa beslut inte myndighetsbeslut. Med andra ord är de interna bestämmelserna i rakt nedstigande led en konkretisering av krav från Brysslanda. Transportstyrelsens beslut om nya gardiner till fikarummet torde däremot inte vara myndighetsbeslut.

Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg, TTJ, gäller genom avtal obligatoriskt för alla järnvägsföretag som trafikerar Trafikverkets järnvägsnät.

Hmmm..? Vari ges Trafikverket mandatet att först formulera dessa trafikbestämmelser och sedan dessutom dyvla på dessa på berörda järnvägsföretag? Jag gissar att detta inte grundar sig på en obstinat och/eller självsvåldig hållning från ett viljestarkt Trafikverk utan på en eller annan formulering i tex Järnvägslagen, troligen härledbart till uttryckta krav i något EU-direktiv (eller dito förordning), om att Trafikverket får, eller ska, upprätthålla trafikeringsbestämmelser?

Om så, så bär TTJ samma rättsverkan som krav uttryckta i lagtext och en simpel handläggare med uppgift att uttolka dessa bestämmelser torde därmed kunna anses tillhöra kretsen av inom området lagkloka, oavsett det står "myndighet", "järnvägsföretag", "konsnylt" eller något annat på densammes lönebesked.

Jag tror inte att något järnvägsföretag tar lätt på framförande av tåg utan verksam ATC i ATC-område, i synnerhet inte med förare som i sin tjänstgöring är vana att ha stöd av ATC-systemet.

Nej, DET tror inte jag heller.

Tack för den utmärkta redogörelsen, förresten! :-)


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum