"Nationella regler" (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, september 16, 2019, 21:14 (264 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Nationella trafikregler är numera som grundregel förbjudna. (Obs: En regel som är bestämd av en stor infrastrukturförvaltare och som kan gälla i ett helt land är inte en "nationell regel" utan det är en infrastrukturspecifik regel.)

Just det här är intressant och föremål för olika tolkning i olika EU-länder. Enligt svensk (läs: Transportstyrelsens) tolkning kan nationella regler i Sverige bara ges ut av Transportstyrelsen, eftersom bara TS har mandat att ge ut bindande föreskrifter. Men enligt den tolkning som gäller i vissa i andra EU-länder skulle även Trafikverkets TTJ vara "nationella regler". På webbplatsen för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) kan man läsa: "National rules refer to all binding rules adopted in a Member State, irrespective of the body issuing them, which contain railway safety or technical requirements, other than those laid down by Union or international rules, and which are applicable within that Member State to railway undertakings, infrastructure managers or third parties". Alltså: "Nationella regler avser alla sådana bindande regler som har antagits i en medlemsstat, oavsett vilket organ som har gett ut dem, och som innehåller tekniska krav eller säkerhetskrav för järnväg, andra än dem som är fastställda genom unionsregler eller internationella regler, och som gäller inom den medlemsstaten för järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare eller tredje part". [Mina fetningar].

Tolkningen att branschgemensamma trafikregler är nationella regler gäller bl.a. i Storbritannien (vilket i och för sig förmodligen inte har någon betydelse om en dryg månad).


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum