Lista över järnvägsolyckor! (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, september 16, 2019, 21:40 (296 dagar sedan) @ Bobo L
Redigerad av Ulf Pålsson, måndag, september 16, 2019, 21:57

Frontalkollissionen mellan ett tåg och ett arbetsfordon i Hägernäs 1977 är inte heller med i förteckningen. En död, flera skadade, stora materiella skador.


http://www.tydal.nu/postvagnen/113678.htm

Tyvärr stämmer inte alls uppgifterna i den gamla PV-tråden från 2002. Så här var det:

Arbetsfordonet, som framfördes som vagnuttagning, kom från Rydbo. Den yttre infartssignalen till Viggbyholm, 311Y, (som var placerad "utanför" Hägernäs hållplats som låg innanför Viggbyholms stationsgräns), den visade först "kör" för arbetsfordonet, men fjärrtågklareraren ställde 311Y till "stopp". Grundat på detta lämnade fjärrtågklareraren tillstånd till persontåget att passera "stopp" i två signaler på Viggbyholms "bangård" och fortsätta till Hägernäs. Under tiden gick dock den yttre infartssignalen för arbetsfordonet åter till "kör" automatiskt. Arbetsfordonet hann tyvärr passera 311Y innan persontåget belade den spårledning som skulle ha förhindrat körsignalen för arbetsfordonet. Ingen av förarna kan lastas för olyckan.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum