Hargshamn? (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström, Saturday, September 21, 2019, 20:46 (1468 dagar sedan)
Redigerad av Ola Ahlström, Saturday, September 21, 2019, 22:20

Tittade ikväll på DVD:n "I Roslagens famn" utgiven av Rimbo Grande/JvM för några år sedan. Här finns en filmsekvens från "krigsåren", alltså tidigt 1940-tal där man ser ett ångloksdraget malmtåg. Det intressanta här är att vagnarna, lådvagnar med och utan bromshytt, saknar gavlar och har malmlast. Jag trodde att malmvagnar utan gavlar var ett mer modernare påfund, alltså en 60-talslösning då man men bedrev malmtransporter med såväl modernare Op-vagnar som äldre lådvagnar, men jag hade uppenbart fel. Frågan uppstår därmed; När påbörjades malmtransporter med lådvagnar där gaveln var bortmonterad?

Ola Ahlström
Malmö


Hela tråden: