Hargshamn? (Fordon: vagnar)

av Granis, Saturday, September 21, 2019, 23:54 (1469 dagar sedan) @ Ola Ahlström

...Jag trodde att malmvagnar utan gavlar var ett mer modernare påfund, alltså en 60-talslösning då man men bedrev malmtransporter med såväl modernare Op-vagnar som äldre lådvagnar

Det har att göra med en ny lossningsanläggning i Hargshamn för vagnarna, en "vagnvändare" där dessa tippades över sina gavlar och lossades den vägen/ på det sättet. Fast jag hade också för mig att detta var lite senare, typ 50-talets början. Z6-lokomotorerna kom 1954 som "malmtågsväxellok", även det nåt jag kopplat samman med detta. Men kanske inte då.

Kopplingen till 60-talet och (även) "modernare vagnar" beror nog på de fd SRJ Grhp-finkor (jämnåriga med och likartade SJ´s Gp-finkor) som SJ byggde om till gavellösa flakvagnar litt Jrp just för denna trafik. En "halvdesperat" åtgärd när äldre malmvagnar började ge upp (axelbrott med urspårningar och olyckor som följd bl a), trots att breddningen av fd DHJ "skymtade vid horisonten". Eller nåt sånt.

/ L G


Hela tråden: