Hargshamn? (Fordon: vagnar)

av Jan Frelin, Vällingby, Sunday, September 22, 2019, 18:20 (1345 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Tittade ikväll på DVD:n "I Roslagens famn" utgiven av Rimbo Grande/JvM för några år sedan. Här finns en filmsekvens från "krigsåren", alltså tidigt 1940-tal där man ser ett ångloksdraget malmtåg. Det intressanta här är att vagnarna, lådvagnar med och utan bromshytt, saknar gavlar och har malmlast. Jag trodde att malmvagnar utan gavlar var ett mer modernare påfund, alltså en 60-talslösning då man men bedrev malmtransporter med såväl modernare Op-vagnar som äldre lådvagnar, men jag hade uppenbart fel. Frågan uppstår därmed; När påbörjades malmtransporter med lådvagnar där gaveln var bortmonterad?

Ola Ahlström
Malmö

Malmutlastningen i Hargshamn byggdes 1938-39 enligt Liljendahls bok, så därmed började "gaveltippandet". Hur det såg ut innan dess är oklart för mig.


Hela tråden: