Tumble-down på TGOJ:s linjeblock? (Signaler/säkerhet)

av Anders Järvenpää @, Åbo, måndag, september 23, 2019, 09:54 (286 dagar sedan) @ Anders_W

Samtliga tyska (Siemens och tyska statsbanan) linjeblocksystem jag har läst om och/eller vars dokumentation jag har i arkivet arbetar med körriktning (tvåläges) förutsatt att det överhuvudtaget är frågan om ett system med vändningsbar körriktning. I en del länder (exvis Förenade kungariket) förefaller man även i dag i huvudsak använda enkelriktade linjeblocksystem på flerspåriga järnvägar. Så var det även fordom på den finska statsbanan. Systemet med grönt åt bägge håll samtidigt har jag noterat att tillämpas vid den nederländska statsbanan.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum