Signalering för hastighetsnedsättning, del 1, till 1941 (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, september 30, 2019, 00:21 (149 dagar sedan) @ Anders_W
Redigerad av Ulf Pålsson, måndag, september 30, 2019, 00:42

Hur såg förvarning om kommande hastighetssänkning ut på de trekantiga hastighetstavlornas tid?

Vad jag förstår använde man en orienteringstavla med någon form av fyrkantig tavla under, men hur såg den tavlan ut? Var den gul med svart text eller vit med grön text?

Det här blir en genomgång av hur hastighetsnedsättningar har signalerats med tavlor på Statens järnvägar.

Jag använder följande termer:
Banans största tillåtna hastighet (banans sth): Den högsta tillåtna hastigheten för något tåg på en längre sträcka (t.ex. mellan Uppsala och Krylbo). [Obs, förklaringen skiljer sig från den som gäller i dag, sedan 2009: den högsta tillåtna hastigheten för något tåg vid en viss punkt.] Banans sth angavs i tidtabellsboken del A och påverkade också den uppgift om sth för ett visst tåg som angavs i tågets tjänstetidtabell.
Permanent hastighetsnedsättning: En permanent bestämd högsta tillåten hastighet (lägre än banans sth), som gällde på en viss delsträcka och som var angiven i tdtboken del A. Exempel: begränsad hastighet i en kurva. Det ansågs ingå i förarens linjekännedom att känna till belägenhet och nivå för permanenta hastighetsnedsättningar.
Tillfällig hastighetsnedsättning: En bestämd högsta tillåten hastighet (lägre än banans sth eller än en eventuell permanent hastighetsnedsättning), som gällde på en viss delsträcka och som inte var angiven i tdtboken del A utan som delgavs föraren med en säkerhetsorder. Exempel: begränsad hastighet p.g.a. ett arbete i spåret.

Exemplen nedan är enkla, och de omfattar bara situationen där banans sth sänks genom en (permanent eller tillfällig) hastighetsnedsättning från en börjanpunkt, varefter tillåten hastighet återgår till banans sth vid en slutpunkt för hastighetsnedsättningen. Jag använder följande förkortningar:
F. Försignalering/förvarning för hastighetsnedsättningens börjanpunkt, före denna.
B. Signalering vid hastighetsnedsättningens börjanpunkt.
S. Signalering vid hastighetsnedsättningen slutpunkt.

Fram till 1923:
Permanent hastighetsnedsättning: Var inte signalerad, utan framgick bara av uppgift i tidtabellsboken del A.

Tillfällig hastighetsnedsättning:
F: En ’grön signaltavla’ och signallykta med grönt sken minst 300 m före ”det farliga stället”. ’Grön signaltavla’ var rektangulär och ställd på den långa sidan.
B: Ingen signalering.
S: Ingen signalering.

Från 1923 till 1924:
1923 infördes ’hastighetstavla’ i trafikreglerna (Sio). Tavlan beskrevs inte där, men vi kan möjligen gissa att den hade det utseende som sedan beskrevs från 1934 (se nedan). ’Grön signaltavla’ bytte benämning till ’grön bansignatavla’ och fick en vit kantrand. Den tillhörande gröna signallyktan för nattsignal fick benämningen ’grön bansignallykta’.

Permanent hastighetsnedsättning:
F: Ingen försignalering.
B: En hastighetstavla.
S: Troligen baksidan av hastighetstavlan för motsatt riktning. Trafikreglerna (Sio) innehöll inga tydliga regler.

Tillfällig hastighetsnedsättning:
F: En grön bansignaltavla och grön bansignallykta minst 600 m före ”det farliga stället”.
B: Ingen signalering.
S: Ingen signalering.

Från 1924 till 1934:
1924 angavs i trafikreglerna (Säo) att hastighetstavlan var försedd med hastighetsuppgift och längduppgift.

Permanent hastighetsnedsättning:
F: Ingen försignalering.
B: En hastighetstavla med hastighetsuppgift och längduppgift.
S: Troligen baksidan av hastighetstavlan för motsatt riktning.

Tillfällig hastighetsnedsättning:
F: En grön bansignaltavla och grön bansignallykta minst 350 m före ”det farliga stället”.
B: Ingen signalering.
S: Ingen signalering.

Från 1934 till 1941:
1934 visades hastighetstavlan med figur i trafikreglerna (Säo): En vit triangel med grön kantrad, ställd på basen och med avrundade hörn. På framsidan angavs i grönt texten km/tim (liten text), den tillåtna hastighetens siffervärde (större siffror) och den aktuella sträckans längd i meter (mindre siffror). Baksidan var ”blank”, d.v.s. endast vit med grön kantrand.

Permanent hastighetsnedsättning och tillfällig hastighetsnedsättning: Samma som 1924–1934.

(fortsättes i nytt inlägg)


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum