Signalering för hastighetsnedsättning, del 2, 1941-1959 (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, september 30, 2019, 00:25 (280 dagar sedan) @ Anders_W

(forts.)

Från 1941 till 1947:
1941 infördes ett ’orienteringsmärke’ för hastighetsnedsättning (variant c). Det bestod av två skyltar: den övre en gul triangel ställd på basen och med öppet mittparti och med reflexprismor placerade i de tre hörnen, samt den undre med utseende som en grön bansignaltavla i litet format. [Orienteringsmärket infördes redan 1934 men användes först inte före hastighetsnedsättningar. 1941 delades det upp i ”variant a” för driftplatser (nu: trafikplatser) utan huvudsignal, ”variant b” för huvudsignal utan försignal och ”variant c” för hastighetsnedsättningar.]

Permanent hastighetsnedsättning:
a) På bandel där sth översteg 90 km/h, för en nedsättning som var större än 40 km/h (t.ex. från 100 till 50 km/h):
F: Ett orienteringsmärke för hastighetsnedsättning 800 m före börjanpunkten.
B: En hastighetstavla med hastighetsuppgift och längduppgift.
S: Den blanka baksidan av hastighetstavlan för motsatt riktning.

b) På bandel där sth var högst 90 km/h, för en nedsättning som var större än 40 km/h (t.ex. från 90 till 40 km/h):
F: Ett orienteringsmärke för hastighetsnedsättning 400 m före börjanpunkten.
B: En hastighetstavla med hastighetsuppgift och längduppgift.
S: Den blanka baksidan av hastighetstavlan för motsatt riktning.

c) På bandel där sth var högst 90 km/h, för en nedsättning som var högst 40 km/h (t.ex. från 90 till 50 km/h):
F: Ingen försignalering.
B: En hastighetstavla med hastighetsuppgift och längduppgift.
S: Den blanka baksidan av hastighetstavlan för motsatt riktning.

Tillfällig hastighetsnedsättning:
d) På bandel där sth översteg 90 km/h, för en nedsättning som var större än 40 km/h (t.ex. från 100 till 50 km/h):
F: Ett orienteringsmärke för hastighetsnedsättning 800 m före ”det farliga stället”, och en grön bansignaltavla och grön bansignallykta 400 m före ”det farliga stället”.
B: Ingen signalering.
S: Ingen signalering.

e) Andra fall än d) (t.ex. från 100 till 70 km/h eller från 90 till 50 km/h):
F: En grön bansignaltavla och grön bansignallykta 400 m före ”det farliga stället”.
B: Ingen signalering.
S: Ingen signalering.

Från 1947 till 1959:
1947 förenklades hastighetstavlan: Texten ”km/tim” och uppgiften om sträckans längd slopades, och det blev nu endast den blanka baksidan av hastighetstavlan för motsatt riktning som angav att banans sth åter gällde. 1947 började man använda hastighetstavlor också för tillfälliga hastighetsnedsättningar.

Permanent hastighetsnedsättning:
a) För en nedsättning som var större än 40 km/h (t.ex. från 100 till 50 km/h eller från 90 till 40 km/h):
F: Ett orienteringsmärke för hastighetsnedsättning 900 m före börjanpunkten.
B: En hastighetstavla med hastighetsuppgift.
S: Den blanka baksidan av hastighetstavlan för motsatt riktning.

b) För en nedsättning som var högst 40 km/h (t.ex. från 90 till 50 km/h), samt på smalspår, oavsett nedsättningens storlek:
F: Ingen försignalering.
B: En hastighetstavla med hastighetsuppgift.
S: Den blanka baksidan av hastighetstavlan för motsatt riktning.

Tillfällig hastighetsnedsättning:
F: En grön bansignaltavla och grön bansignallykta 900 m (på smalspår: 700 m) före börjanpunkten.
B: En hastighetstavla med hastighetsuppgift.
S: Den blanka baksidan av hastighetstavlan för motsatt riktning.

En tillfällig hastighetsnedsättning som hade varat mer än en månad och fanns på en bansträcka där veckoorder tillämpades, den signalerades som en permanent hastighetsnedsättning.

(fortsättes i nytt inlägg)


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum