Signalering för hastighetsnedsättning, del 4, från 1990 (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, september 30, 2019, 00:35 (280 dagar sedan) @ Anders_W
Redigerad av Ulf Pålsson, måndag, september 30, 2019, 00:40

(forts.)

Från 1990:
1990 infördes de nuvarande reglerna för signalering. ATC-förbesked skulle nu lämnas till tåg på ett betydligt större avstånd än tidigare, ofta på ett större avstånd än de 1000 m som orienteringstavlan ditintills hade varit placerad före börjanpunkten, vilket ledde till förändringar i signaleringen vid hastighetsnedsättningar. Den nya tillämpningen, som infördes successivt, innebar att det s.k. ATC-förbeskedavståndet varierade med hastighet och lutning på sträckan. Syftet var att ATC-förbeskedet skulle ges i god tid innan det krävdes att föraren inledde bromsningen.

1990 fick orienteringstavlan för hastighetsnedsättning en ny benämning: ’orienteringstavla för lägre hastighet’. Ett antal nya tavlor infördes:
• 'Förvarningstavla'. En gul kvadrat, ställd på spetsen, med en svart pilspets riktad nedåt. Den placeras vid ATC-baliser som lämnar ATC-information om lägre tillåten hastighet från den följande hastighetstavlan. Mellan förvarningstavlan och hastighetstavlan finns en orienteringstavla för lägre hastighet. Förvarningstavla finns inte om ATC-förbeskedsavståndet är högst 1200 m.
• 'Orienteringstavla för lägre hastighet med pilspets nedåt'. En orienteringstavla vars nedre skylt består av en liten kvadrat, ställd på spetsen, med en svart pilspets riktad nedåt. Används i stället för vanlig orienteringstavla för lägre hastighet om tillåten hastighet från den följande hastighetstavlan är 160 km/h eller högre.
• 'Hastighetstavla med pilspets uppåt' och 'hastighetstavla med pilspets nedåt'. Används om den tillåtna hastigheten är 160 km/h eller högre och tillåten hastighet höjs resp. sänks. Den tillåtna hastigheten framgår bara av s.k. ATC-besked i hyttsignaleringen

a) Om ATC-förbeskedsavståndet är längre än 1200 m och hastigheten ska sänkas till nivån 160 km/h eller högre:
F: En förvarningstavla på förbeskedsavstånd före börjanpunkten, följd av en orienteringstavla för lägre hastighet med pilspets, 1000 m före börjanpunkten.
B: En hastighetstavla med pilspets nedåt.
S: En hastighetstavla med pilspets uppåt.

b) Om ATC-förbeskedsavståndet är högst 1200 m och hastigheten ska sänkas till nivån 160 km/h eller högre:
F: En orienteringstavla för lägre hastighet med pilspets, på 1000–1200 m avstånd före börjanpunkten.
B: En hastighetstavla med pilspets nedåt.
S: En hastighetstavla med pilspets uppåt.

c) Om ATC-förbeskedsavståndet är längre än 1200 m och hastigheten ska sänkas till en nivå lägre än 160 km/h:
F: En förvarningstavla på förbeskedsavstånd före börjanpunkten, följd av en orienteringstavla för lägre hastighet, 1000 m före börjanpunkten.
B: En hastighetstavla med siffror.
S: En hastighetstavla.

d) Om ATC-förbeskedsavståndet är längre än 1000 m men högst 1200 m och hastigheten ska sänkas till en nivå lägre än 160 km/h:
F: En orienteringstavla för lägre hastighet med en tilläggsskylt ’avstånd’, på 1050–1200 m avstånd före börjanpunkten.
B: En hastighetstavla med siffror.
S: En hastighetstavla.

e) Om ATC-förbeskedsavståndet är högst 1000 m och hastigheten ska sänkas till en nivå lägre än 160 km/h:
F: En orienteringstavla för lägre hastighet 1000 m före börjanpunkten.
B: En hastighetstavla med siffror.
S: En hastighetstavla.

f) Om det finns särskilda behov av att placera orienteringstavlan på kortare avstånd än 1000 m kan detta ske, dock inte på kortare avstånd än förbeskedsavståndet. Följande signalering tillämpas då:
F: En orienteringstavla för lägre hastighet med tilläggsskylt ’avstånd’, på minst förbeskedsavstånd före börjanpunkten.
B: En hastighetstavla med siffror.
S: En hastighetstavla.

g) Om den största tillåtna hastigheten före börjanpunkten är högst 40 km/h tillämpas följande signalering:
F: Ingen försignalering.
B: En hastighetstavla med siffror.
S: En hastighetstavla med siffror.

/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum