Alla X4 och X7 alltid vända åt samma håll? Dm3 (Järnväg allmänt)

av Leif B @, torsdag, oktober 03, 2019, 17:59 (19 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Jag har någon gång hört att man med någon form av regelbundenhet vände (triangulerade) pendeltågen i Stockholm för att jämna ut hjulslitaget. Möjligen gällde något liknande för äldre generationer.


Det har jag inget minne av, vilket inte betyder att det inte kan ha varit så. Men linjeföringen för dessa tåg borde inte ha medfört någon större skillnad i hjulslitaget.

Däremot tilllämpades (tilllämpas?) det beskrivna förfarandet på "Circle Line" i Londons tunnelbana - eftersom tåg som går runt runt i en cirkel får olika slitage på inner- respektive ytterhjul.

/TKO

Det tillämpades med Dm3-loken på Malmbanan genom vändning i triangeln i Råtsi. Inte självklart att den linjen sliter hjulen olika mycket på höger och vänster sida, men tydligen ansåg man det värt besväret. Mycket möjligt att man gör det än idag med IORE-loken.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum