Tidningsvagnar littera Git/GTi - ombyggnaden (Fordon: vagnar)

av Thomas Tell @, Vallentuna, torsdag, oktober 03, 2019, 18:04 (247 dagar sedan) @ Thomas Tell

Ombyggnaden bestod i att.
Alla soffor samt pendeldörren mellan avdelningarna borttogs. Utmede ytterväggarna anordnades fasta bord och bänkar av hyvlad furu. Stöden som fästes vid golvet medelst plattjärnsvinklar och skruvar, placerades mitt över golvreglarna. Vid bordssidan anordnades mot fönstren från gavelväggen och fram tillmellanväggen en 200 mm hög skyddsbräda tätt mot bordsskivan. Fönstren ovanför tidningsbänkarna försågs med skyddsstänger av rundjärn. Omedelbart innanför gaveldörren i klosettänden anordnades en garderob med 550 mm dörr.
Vagnarna försågs dessutom med vardera två postkupéstolar.
Plåtskylt med texten "vagnen lastar högst 4000 kg. Lasten skall fördelas så jämt som möjligt" sattes på mellanväggen. Svart text på vit botten.
Vagnarna lätt Git/GTi skilde sig utifrån från C4 genom att de senare fick luftsugare på taket vilket C4 aldrig hade.
Från 1952 gjordes fönstren fasta för att minska draget.

[image]

Här som andra vagn syns en Git på ett vykort i Stavsjö 1939. Man ser två av de fyra luftsugarna.

[image]

Sorteringen.
/tell


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum