Sidospårs framtid (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Anders Sandgren @, Bredäng, måndag, oktober 07, 2019, 13:03 (12 dagar sedan)

Jag noterar kallelse till extra möte med Järnvägsmusei vänner där en höjning av årsavgiften skall behandlas. Orsaken är höjda tryck- och portokostnader för såväl tidningen Sidospår som årsboken Spår.

Nu är jag själv en person som gillar att hålla i tidningen och läsa den och kvalitén på tidningen är hög, men i en annan förening där jag är medlem (Veteranklubben Alfa) har man med hänvisning till dylika kostnadshöjningar övergått till digitaliserad medlemstidning (pdf) och d:o utskick. När hemsidan uppdateras (dessvärre ofta pga avlidna medlemmar) får man mailutskick om detta. Fortfarande kan de som så önskar få utskicken per post så än så länge är det frivilligt (så vitt jag vet). Det kan noteras att Veteranföreningen Alfa är en kamratförening för f.d anställda inom Stansaab/Datasaab i Stockholm och har med största sannolikhet en högre medelålder än Järnvägsmusei Vänner. Förvisso ett företag i IT-branschen men medlemmarna kommer från hela företaget.

Är det en möjlig framtida väg för Järnvägsmusei vänner att distribuera kallelser och Sidospår digitalt? Årsboken tycker jag inte skall förändras och det kan vara ett sätt att säkerställa kvaliteten på denna genom att minska kostnaderna för andra utskick.
Det kanske inte är rätt tid nu men jag tror att frågan kan behöva lyftas inom en snar framtid och väntar man för länge så kan konsekvenserna bli allvarligare.

Postnord bedriver ingen välgörenhet, åtminstone inte här, och portokostnaderna kommer att fortsätta att stiga liksom nog även tryckkostnaderna. Vi digitaliseras mer och mer oavsett vad vi tycker om det och om det har positiva eller negativa konsekvenser.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum