Vitt som signalfärg (Signaler/säkerhet)

av Stefan Isaksson @, Uppsala, måndag, oktober 07, 2019, 19:33 (664 dagar sedan) @ Sven Block

Nu är jag inte Ulf, men eftersom jag och han har diskuterat saken tidigare, så här är mina synpunkter:

1) Det finns inget belagt fall att signalen "allt väl" (vitt sken) någonsin använts i en fast signal i Sverige oaktat att signalen fanns i säo fram till 1876 (nåja, reglementet).

2) Däremot visade försignalerna signalen "en bättre" så att säga än den fasta signalen. Stopp försignalerades med "varsamhet", och varsamhet försginalerades med "allt väl". Ursprungligen var skenen fasta, men ändrades till blink när teknologin för detta fanns (AGA:s klippventil). Möjligen i första hand för att spara lysgas i början.

Jag tror att detta beror på att signalfärgerna ärvts direkt från England. Därifrån har jag sett en beskrivning av blocksignaler som kunde visa två signaler: "stopp" (rött) och "allt väl" (vitt) - de visade alltså aldrig "varsamhet" (grönt).
Men blocksignaler på den här tiden var i första hand ett dubbelspårsfenomen, och Sverige hade som bekant inga dubbelspår på den här tiden. Följaktligen vet jag inget exempel på en svensk blocksignal (vilket givetvis inte betyder att någon sådan inte existerat).

Jag misstänker starkt att om Sverige byggt dubbelspåriga linjer före 1876, så hade vi haft signalen "allt väl", men det gjordes som bekant inte (sammanbindningsbanan från 1871 var två parallella enkelspår fram till 1908, och signalerades säkert därefter).

SI


Hela tråden:

 

powered by my little forum