Alla X4 och X7 alltid vända åt samma håll? (Järnväg allmänt)

av Stefan J @, tisdag, oktober 08, 2019, 13:58 (14 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Pendeltågen(X1)i SL-trafiken vändes inte regelbundet p.g.a hjulslitage. Däremot vändes de enheter som av någon anledning "kommit åt fel håll" så fort det bara gick.

Anledningen till att enheterna skulle gå med A-änden mot norr var att lokföraren med lätthet skulle få en enhetlig apparatplacering vid exempelvis klargöring, avställning och felsökning. Uppstod det ett fel i den intensiva SL-trafiken var det viktigt att direkt kunna gå till den felande enheten och snabbt återställa/avhjälpa felet direkt utan att först behöva "virra runt" p.g.a att enheten var felvänd.
Det hände då och då att man som jourförare fick i uppdrag att vända en felvänd X1:a via triangelspåret Karlberg-Tomteboda-Norra station.

Felvändning kunde bland annat uppstå efter hjulsvarvning i Hagalund då fordonet var så långt att det måste vändas för att svarva alla hjul.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum