Alla X4 och X7 alltid vända åt samma håll? X1 & X10 & tuben (Järnväg allmänt)

av Leif B @, tisdag, oktober 08, 2019, 14:43 (14 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Då var det en missuppfattning av mig. Möjligen var det argumentation att behålla triangeln där man dels behövde den för att vända på felvända tåg dels kanske ville ha möjligheten av andra skäl.

Först behövde nog Hagalund använda triangeln för vända enheten ”fel”, inför svarvningen av andra vagnen i enheten.

Under delar av citybanans byggnation har jag för mig satt triangeln inte fanns tillgänglig och dess framtid var nog hotad någon gång då också.
T-banan har ju vändslingor inom hallområdena där tågen kan vändas. Här kan det ju finnas större anledning då de flesta vagnarna ur den äldre generationen var enriktningsvagnar och kunde behöva vändas vid omkopplingar.

I stort riktigt, men Rissnedepån har aldrig haft någon vändslinga. Och inte behövt någon eftersom man huvudsakligen hanterade parkopplade vagnar. (De få singelvagnar som man hade där hanterade man som parkopplade.)


Går vi tillbaka till Tunnelbanans gryning på 50-talet så hade C1 och C2 hytt i båda ändar och kunde köras först i tåg oavsett hur de var vända. (Undantag V1 2002-2010 som inte hade hyttsignalutrustning.)

Senare slutade man underhålla hyttsignalutrustningen i B-änden och de kunde bara gå först i tåg med A-änden främst.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum