Alla X4 och X7 alltid vända åt samma håll? X1 & X10 & tuben (Järnväg allmänt)

av Överkörmästaren, tisdag, oktober 08, 2019, 20:50 (11 dagar sedan) @ Leif B

Då var det en missuppfattning av mig. Möjligen var det argumentation att behålla triangeln där man dels behövde den för att vända på felvända tåg dels kanske ville ha möjligheten av andra skäl.


Först behövde nog Hagalund använda triangeln för vända enheten ”fel”, inför svarvningen av andra vagnen i enheten.

Under delar av citybanans byggnation har jag för mig satt triangeln inte fanns tillgänglig och dess framtid var nog hotad någon gång då också.
T-banan har ju vändslingor inom hallområdena där tågen kan vändas. Här kan det ju finnas större anledning då de flesta vagnarna ur den äldre generationen var enriktningsvagnar och kunde behöva vändas vid omkopplingar.


I stort riktigt, men Rissnedepån har aldrig haft någon vändslinga. Och inte behövt någon eftersom man huvudsakligen hanterade parkopplade vagnar. (De få singelvagnar som man hade där hanterade man som parkopplade.)

Det finns då och då behov av att vända vagnar för Rissnedepån. Detta har då vanligtvis inneburit en tur till Vällingby och tillbaka. Det berättas dock att man vid något tillfälle bestämt sig för att vända en vagn på vändskivan, vilket innebar att man fick koppla ihop något dussin vagnar för att knuffa ut vagnen på det strömskenelösa spåret och sedan dra tillbaka den igen. (Jag har alltid varit lite skeptisk till om det verkligen gick att göra då jag tyckte att de där skjulen till "Manicken" stod lite för nära, men det kan ha gått precis!)


Går vi tillbaka till Tunnelbanans gryning på 50-talet så hade C1 och C2 hytt i båda ändar och kunde köras först i tåg oavsett hur de var vända. (Undantag V1 2002-2010 som inte hade hyttsignalutrustning.)

Senare slutade man underhålla hyttsignalutrustningen i B-änden och de kunde bara gå först i tåg med A-änden främst.

Nja, det var ju framförallt så att de moderniseringar som gjordes bara infördes i A-ändarna. När enmansdriften infördes 1965 så var det bara A-hytterna som fick nya dörrmanöversystemet. I långa tåg (som hade tågvakt) sägs det att B-hytterna kunde gå som ledarhytt i ytterligare några år tills tågradion infördes (1968) då även den bara sattes upp i A-hytterna. Du har säkert rätt om HS-kontrollerna också.

Lite senare började man ju även ta bort utrustning i B-hytter, parkoppla vagnar m m men det fanns nog vagnar som var fullt körbara i båda hytterna ända in på 80-talet.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum