Skara station (Järnväg allmänt)

av Markus Frisén @, torsdag, oktober 10, 2019, 08:05 (240 dagar sedan) @ Kjell Aghult

När revs ställverkshuset?

Det finns ett vykort från 1975 där det inte finns med. Samtidigt har jag hört uppgifter om att Skara hade kvar signaler och bevakning fram till 1974 så nån gång då.

Enligt en obekräftad uppgift slopades hävstångsställverket vid 1961 års spårrivning intill stationshuset. Ersatt av en enklare ljussignalanläggning för kvarvarande smalspår. Bekräftelse önskas.

Jag kan nog till 90% bekräfta detta. På SkLJ använder vi den anläggningen. Den skötte bomfällning och signalerna. Dessa kunde för övrigt bara visa kör 30/2 gröna.
(Min tveksamhet gäller det faktum att jag trodde den bara var till för bommarna men det kan ju mycket väl vara så, att signalerna slogs om med vippströmbrytare.)


En likaså obekräftad uppgift är att hävstångsställverket saknade linomlagda växlar. Hade enbart låslinor, för en eller två vingars infartssignalering (Huvudlinjen). För LSSJ körsignalerades enbart till huvudtågväg: "Tåg 2" i ett möte måste därför "flaggas" in (Dåvarande Säo § 52).

Det sista kan jag bekräfta. På ekeving.se finns 1949 år linjebok. Spår 2 hade signal, spår 3 fick tas in enligt säo 52.
Red:Nå, det sista kanske inte var en fråga, du har givetvis också läst linjeboken.

Vad det första beträffar så står det i ställverksregistret plus att jag hört det från flera källor att det fanns två växlar som lades om från ställverket och att övriga bara var låsta med linor. Det skulle ju bekräftas av att tåg från Lundsbrunn och Ardala hade signalbild för huvudtågväg och sidotågväg, medan de andra bara hade för huvudtågväg. Källa samma linjebok.


Även jag har noterat att Sa hade kvar lokaltågklarering en bit in på godsbanetiden. Uppgiften överflyttades sedan naturligt nog till Vara.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum