Skara, järnvägsförvaltning (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, fredag, oktober 11, 2019, 09:53 (274 dagar sedan) @ Kjell Aghult

LSSJ "byrå" fanns 1874-1915 i Skara. Sedan VGJ köpt banan, flyttades göromålen till VGJ huvudkontor i Göteborg: Förorts- och hamntrafiken där var skälen till dess placering..

Av något skäl flyttade SJ 1948 ut smalspårsadministration till Västergötland: I Skara inrättades 36 trafiksektionen och i Lidköping 36 bansektionen. Någon "egen" maskinsektion ansågs inte behövas. För Lidköpingsplaceringen anade man kanske redan den kommande breddningen Håkantorp-Forshem. Även om den beslöts först av 1951 års riksdag.

36 ts indrogs 1953-07-01 och trafikadministrationen återgick till Göteborg (Normalspårets 5 ts). 36 bs sägs ha funnits kvar ända till 1964 års stora omorganisation - de flesta breddningarna i Västergötland hade då hunnit avslutas.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum