Malchervagnarna hos SJ (Fordon: vagnar)

av Anders Jansson @, lördag, oktober 12, 2019, 14:11 (7 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Var det inte så att en del materiel som exporterades daterades till efter vapenstilleståndet då de annars kunde räknas som krigsmateriel vilket inte fick exporteras.
Detta gällde väl en del HFB-materiel som ändock hade kulhål.
Sedan hade ju en del civil materiel som beställts tidigare blivit stående hos tillverkarna under kriget, t.ex SS A10-vagnar.

I det aktuella fallet mindre troligt. Visserligen så påbörjades kontakterna med AB Järnvägsmateriel lite före krigsslutet men det är helt klart att leveransen gjordes först under 1919. Med ganska stor säkerhet var det fråga om "lagerförda" vagnar varför tillverkningsår kan ifrågasättas. Leveransen gjordes nämligen till Malmö huvudverkstad där viss ombyggnad och anpassning till svensk standard gjordes.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum