Märkning personvagnar (Fordon: vagnar)

av Martin Långström @, Överstbyn, söndag, oktober 20, 2019, 11:06 (289 dagar sedan) @ rödeorm

Uppmärkning av C3d 2265 är på gång. Vagnen har fått enkelvälvda plattformstak 1943. Hur såg texten på vagnskorgen ut detta år?

[*]- med typsnitt 1913?
[*]- med typsnitt 1938 (sanserif)?
[*]- med eller utan klassiffror på långsidor? Om med: under eller mellan fönster?
[*]- med eller utan klassiffror på gavlar?

Enligt boken "Personvagnar med träkorg 1919-1936 (Thomas Tell et al.) borde det efter 1941 inte finnas några klassiffror alls och resterande märkning var troligen kvarlämnade med 1913 års typsnitt inkluderande metkrok. Hur undvika anakronismer så att märkningen motsvarar en vagn med 1943 års plattformstak?

Nu är just vagn 2265 en hybrid i alla avseenden, då underredet är från 2265, vilket aldrig fick raka plattformstak, och korgen är från 2180 som fick raka plattformstak 1943.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum