Märkning personvagnar (Fordon: vagnar)

av Thomas Tell @, Vallentuna, söndag, oktober 20, 2019, 11:09 (173 dagar sedan) @ rödeorm

Uppmärkning av C3d 2265 är på gång. Vagnen har fått enkelvälvda plattformstak 1943. Hur såg texten på vagnskorgen ut detta år?

med typsnitt 1913 eller med typsnitt 1938 (sanserif)
utan klassiffror på långsidor? Om med: mellan fönster
utan klassiffror på gavlar


Enligt boken "Personvagnar med träkorg 1919-1936 (Thomas Tell et al.) borde det efter 1941 inte finnas några klassiffror alls och resterande märkning var troligen kvarlämnade med 1913 års typsnitt inkluderande metkrok. Hur undvika anakronismer så att märkningen motsvarar en vagn med 1943 års plattformstak?

Vagnen har tydligen plattformstak med rak avslutning vilket började införas vid reparation av taket fr.o.m. 1943. Är det bekräftat att det gjordes på 2265 detta året? Bestämmelsen kom 1943 och taken ändrades efter hand.
Typsnittet ändrades om tecknen skadades och behövde bytas. Om äldre, m13, tecken fanns i förråd användes dessa annars byttes alla mot m38. Man blandade inte enligt bestämmelserna.
1953 infördes den fyrkantiga plåten i vagnsidans nedre vänster hörn med viktigare data.
/tell


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum