Skulle det var komplicerat? (Forumet)

av Ola Ahlström, Sunday, October 20, 2019, 19:26 (1443 dagar sedan)

Skulle det vara komplicera, dyrt eller rent av omöjligt att inför en bilduppladdningsmöjlighet på Järnvägshistoriskt Forum i likhet med en del andra forum?

Har förståelse om det skulle hindars av praktisk/juristiska skäl men knappas om det skulle vara av ekonomiska. Även om årsavgiften till Järnvägsmusei vänner kommer att höjs på grund av portokostnader för kvartalsskrift och årsbok tycker jag en eventuell ökad kostnad för forumet är en motiverad gentjänst till medlemmarna.

Intressant att ta del av ansvarigas uppfattning.

Ola Ahlström
Malmö


Hela tråden: