Tidtabellsboken och linjeboken (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, söndag, november 03, 2019, 18:45 (108 dagar sedan) @ Lennart Carlsson

Var det vid denna tid [1994] som man bröt ut linjeboken ut tjänstetidtabellen?


Nej, det var långt tidigare. När jag började som förare 1982 var uppdelningen i tidtabellsbok och linjebok redan genomförd. Dåtidens äldre lokförare benämnde emellertid linjeboken för "del A". Gamla begrepp lever länge. :-)

Termen ’tidtabellsbok’ började användas i trafikreglerna vid SJ (Säo) 1923. Dock torde väl tjänstetidtabeller för ordinarie tåg på en viss sträcka ha förts samman i bokform sedan järnvägens första tid.

Tidtabellsboken kom tidigt att innehålla inte bara tjänstetidtabeller utan även allmänna bestämmelser av olika slag. Från 1920-talet delades tidtabellsboken ofta upp i tidtabellsboken del I för de allmänna bestämmelserna och tidtabellsboken del II för tjänstetidtabellerna.

1941 ändrades benämningarna ’tidtabellsboken del I’ och ’tidtabellsboken del II’ till tidtabellsboken del A resp. tidtabellsboken del B.

I trafikreglerna (Säo) användes från 1947 i allmänhet endast förkortningen tdtboken.

1979 ändrades vid SJ ’tidtabellsboken del A’ till linjeboken, och del B kom då att kallas endast tidtabellsboken.

2001 upphörde man att trycka tidtabellsboken vid BV, i och med att distribution av tjänstetidtabellerna då fullständigt skedde genom skrivarutskrifter från ett datasystem, ”Körordersystemet”. Inom JTF:s giltighetsområde slopades benämningen ’tidtabellsbok’ i trafikreglerna helt 2009.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum