Hell station i Norge. Vilka vagnar är svenska? (Järnväg allmänt)

av BD @, onsdag, november 06, 2019, 08:22 (113 dagar sedan)

[image]

Denna bild visar Hell station i Norge. Vilka av vagnarna på bilden är svenska? Norge införde tryckluftbromsade godsvagnar sent på 1930-talet och använde vakuumbromsar i persontåg fortfarande på 1940-talet.
Det "råkade" sig så att, vid något tillfälle under den s k hästskotrafiken under kriget, en norsk personvagn med endast vakuumbroms medföljde ett tåg. Det fick då anordnas så att vagnen fick bemannas med bromsare för den vidare färden då vagnen handbromsades.

Bilden är hämtad från Drehscheibe.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum