Smalspåriga personvagnar: GJ (Järnväg allmänt)

av Johan O, Wednesday, November 06, 2019, 22:46 (1722 dagar sedan)

Hej igen!

Vi har nu lämnat fastlandet för ett besök på Gotland. Först och främst ska vi säga att inlägget till största delen baseras på Föreningen Gotlandstågets mångåriga forskande, publicerat både här på forumet och i föreningens tidskrift ”Spårstumpen”. Vissa små bidrag kan vi dock ge, bland annat har vi hittat några nya uppgifter i VoV- och postarkiven.

Under andra halvan av 1800-talet förs flera förslag fram om att bygga järnvägar på Gotland. År 1875 har man kommit så långt att man söker koncession för en linje Visby-Hemse. Bygget drar igång under våren år 1877 och redan i september året efter är den 57 kilometer långa banan klar för invigning.

Även om trafiken är rätt blygsam de första åren uppstår det snart tankar på förlängning av järnvägen. År 1896 invigs den första etappen i GJs norra gren, linjen Visby-Väskinde.

Mycket tack vare Roma sockerbruk, som öppnas år 1894, ökar trafiken snabbt runt sekelskiftet och trots att bettrafiken bara pågår under ett par hektiska veckor under hösten ger det så stora intäkter att man kan utöka järnvägsnätet. Sträckan Väskinde-Tingstäde öppnas år 1899 och söderut förlängs banan från Hemse till Havdhem året efter.

De två sista delarna, Havdhem-Burgsvik i söder och Tingstäde-Lärbro i norr öppnar år 1908 respektive 1921. I och med det är järnvägen hela 117 kilometer lång.
Trots att konkurrensen från biltrafiken blir stor redan under 1920-talet finns det fortfarande år 1944 långt gångna planer på att förlänga den norra grenen från Lärbro till Fårösund.

Till slut är blir den ekonomiska situationen så dålig att GJ tas över av staten, först som statligt bolag år 1947 och året efter helt införlivat i SJ. Redan tolv år senare läggs persontrafiken ned och år 1964 rivs de sista spårmetrarna av fd GJ.

Fordonens nummerserier
Till skillnad många andra banor har GJ parallella nummerserier för personvagnar och godsvagnar. Normalt är risken för sammanblandning liten, men eftersom banans sommarvagnar (som har nummer i godsvagnsserien) råkar ha samma nummer som några av personvagnarna blir det lite rörigt att hålla isär vagnsindividerna.

Någon annat som rör till det lite är att GJ återanvänder vagnsnummer, det finns därför ibland en, två eller kanske tre vagnar som haft samma nummer. I det här inlägget kommer vi därför att gå igenom vagnarna typ för typ istället för rent kronologiskt.

Personvagnar
Till invigningen av järnvägen år 1878 köps hela den första vagnparken från Landskrona mekaniska verkstad. Personvagnarna är 8 till antalet, en ren förstaklassvagn, fyra kombinerade första- och tredjeklassvagnar och tre rena tredjeklassvagnar.

Förstaklassvagnen får nummer 1, AC-vagnarna nr 20-23 och C-vagnarna nummer 40-42.

Alla vagnarna har ingång från sidorna och är lika stora, men liksom på andra banor har förstaklassavdelningarna fler fönster på sidorna. Tyvärr finns det vad vi vet inga bilder på någon av vagnarna tagen under 1800-talet, varken i samband med invigningen eller senare.

[image]
Ett utsnitt av en välkänd bild från Visby visar någon av tredjeklassvagnarna C 40-42 omkring år 1910.

År 1898 klassar man ned första klass till andra klass, A 1 blir B 1 och AC 20-23 blir BC 20-23.

År 1901 sker den första ombyggnaden av vagnarna, då BC 20 börjar användas som postvagn. Man slopar tredjeklassavdelningen och vagnen får littera BD. Fem år senare blir även systervagnen BC 21 ombyggd till postvagn. Här väljer man dock att slopa andraklassavdelningen och vagnen får därmed littera CD.

De ursprungligen åtta vagnarna blir år 1908 sju när BC 22 totalförstörs i en olycka på hamnspåren i Visby. På underredet från vagnen byggs senare en tankvagn. De kvarvarande vagnarna fortsätter gå i reguljär trafik in på 1910-talet, men börjar nu konkurreras ut av modernare vagnar.

År 1919 byggs ytterligare en av vagnarna om till postvagn. Den här gången är det en tredjeklassvagn, C 42, som blir ombyggd till littera CD. Vagnen förses även med lanternintak, antingen samma år eller år 1927.

B 1 slopas som trafikvagn i början av 20-talet.

[image]
GJ lok 5 har stannat till i Roma med ett tåg bestående av vagnar ur serierna G 206-210, C 40-42 och sist C 43/CD 44.

År 1927 höjer man hastigheten på banan och de äldsta vagnarnas löpverk bedöms inte vara godkända för detta. År 1927-1929 slopas därför samtliga kvarvarande vagnar utom CD 42. Den byggs istället om med förlängt axelavstånd och blir samtidigt ren postvagn, men trots det döms vagnen ur redan efter sex år.

De slopade vagnarna får i flera fall nya liv. C 40 och D 42 blir bägge verkstadsvagnar, BC 20 och 21 blir ombyggda till I-vagnar och underredet från BC 23 förses med en hemmabyggd G-vagnskorg på sockerbruket i Roma.


Hela tråden: