Smalspåriga personvagnar: GJ (Järnväg allmänt)

av Johan O @, onsdag, november 06, 2019, 22:46 (111 dagar sedan) @ Johan O

"Sommarvagnar"
År 1906 respektive 1902 tillkommer två personvagnar, C 45 och 46, genom att man låter bygga mer permanenta korgar på två sommarvagnar. Vagnarna får med tiden bland annat riktiga fönster och uppvärmning.

Vagnarna har olika tillverkare. C 45 är tillverkad av Landskrona Gjuteri, medan C 46 är tillverkad av gotländska Graham Brothers i Visby.

[image]
På denna fantastiska vardagsbild från Visby ca år 1910 syns på spåret närmast stationshuset från vänster G 208, någon av C 40-42, C 45, BCo 2 eller 3, C 43 och sist ytterligare en finka. På mittenspåret står ett helt tågsätt med I-vagnar med bänkar för lusttåg och närmast kameran syns sommarvagnen NC 44.

C 45 är fortfarande på 30-talet en "riktig" sommarvagn på somrarna, med stora fönsteröppningar utan fönster men under vintertid något mer vinterbonad med fönstren isatta. Vagnarna används under många år främst på linjen Visby-Västerhejde och bägge finns kvar ända fram till förstatligandet.

[image]
C 45 i sitt sista trafikvagnsskick år 1946. Bilden är klippt ur den film som spelas in inför förstatligandet och sekvensen visar vagnen i ett blandat tåg tillsammans med bland annat C 46 och DF 44. Notera att vagnens ursprungliga dörr mitt på långsidan är igensatt och att ingång därför endast sker genom gaveldörrarna.

[image]
GJ C 46 avställd i Klintehamn år 1946. Vagnens mittdörr tycks inte ha använts de sista åren då både dörrhandtag och fotsteg saknas, liksom på C 45. Foto: Martin Lindström (Föreningen Gotlandstågets arkiv).

Moderna tvåaxliga vagnar
År 1909 köps två tredjeklassvagnar med länkaxlar från Södertälje verkstäder. C 6 och 7 är av samma typ som levererats till HWJ några år tidigare.

[image]
Leveransbild på GJ C 6. Notera vagnens märkning, en stor siffra högst upp på vagnssidan och en mindre längst ned på gaveln.

År 1926 byggs C 6 om med postkupé och numreras om till DF 41. Vagnen ersätter därmed de båda äldre postvagnarna BD 20 och CD 21 som slopas året efter.

Åtminstone DF 41 får med tiden masoniteklädsel, vilket knappast förbättrar vagnens utseende. Även C 7 får ny beklädnad, men vi har inte lyckats få fram vilket material som används. Bägge vagnarna får i samband med omklädningarna annan plåtindelning än tidigare, vilket knappast kan sägas förbättra vagnarnas utseende.

[image]
Ett blandat tåg bestående av G-finka, DF 41, F-vagn och Co 3, troligen i Västkinde. Med hjälp av vagnarnas littera kan vi sluta oss till att bilden är tagen tidigast i mitten av 1930-talet.

Teakklädda vagnar
Banans kanske mest påkostade vagnar levereras år 1913 då BCo 8 och Co 9 ankommer med båt från ASJ i Linköping. Vagnarna är teakklädda och framförallt BCo-vagnen har en även med tidens mått mätt mycket påkostad inredning, samma vagnstyp levereras senare till både NVHJ, NÖJ, BLJ och DHJ.

[image]
[image]
[image]
BCo 8 och Co 9 vid leveransen från ASJ respektive på båten på väg till ön.
Två år senare köps ytterligare en tredjeklassvagn från ASJ, Co 10, som är av samma typ som Co 9.

BCo 8 blir inte särskild långlivad, den förstörs helt vid en brand i Havdhem år 1918. För försäkringspengarna får man dock en helt nytillverkad vagn som övertar den uppbrända vagnens nummer.

[image]
BCo 8(2) vid leveransen från ASJ år 1919. Förutom att siffrorna på den nya vagnen är i emalj istället för polerad mässing är det inte mycket som avslöjar att det är två olika vagnar på leveransbilderna år 1913 respektive 1919.

I början av 1930-talet för bolaget diskussioner med postverket för att få ekonomiskt stöd för att ersätta de äldsta postvagnarna. Lösningen blir till slut att BCo 8 år 1934 byggs om till kombinerad post- och resgodsvagn och numreras om till DFo 42(2). Vagnen ersätter i samband med detta CD 44 som klassas ned till reservpostvagn.

[image]
[image]
DFo 42 är tyvärr en doldis när det kommer till bilder. Den syns på den översta bilden tagen i Visby hamn samt på den nedre bilden, som är tagen ur filmen som spelas in inför förstatligandet. Trots att den är i trafik ända fram till nedläggningen verkar det inte ha tagits några närbilder på vagnen.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum